SHARE

Për çdo grua të bukur në këtë botë ekziston një burr i mjerë, që është i lodhur nga ajo.

Irvin D. Yalom

Irvin David Yalom (13 korrik, 1931) është një psikiatër ekzistencialist amerikan, i cili është profesor “emeritus” i psikiatrisë, në Universitetin “Stanford”. Instituti i Psikoterapisë i cili bashkë-udhëhiqet nga Yalom dhe profesori Ruthellen Josselson, punon për ta avancuar qasjen e Yalomit në psikoterapi. Kjo qasje paraqet një kombinim unik të integrimit të filozofisë në psikoterapi, e cila gjithashtu mund të quhet edhe Psikosofi.