SHARE

“Çka nëse kënqësia dhe pakënaqësia janë të lidhura me njera-tjetrën aq ngushtë, sa që kushdo që do të dëshironte të kishte sa më shumë prej njerës, duhet të kishte gjithashtu po aq prej tjetrës – dhe se kushdo që do të dëshironte ta mësonte “ngazëllimin deri në parajsë”, do të duhet që gjithashtu të pregaditej edhe për “depresionin deri në vdekje”.

Friedrich Nietzsche