SHARE

Është e lehtë të urresh dhe e vështirë të duash. Kjo është mënyra se si shkojnë gjërat. Të gjitha gjërat e mirë janë vështirë të arritshme; përderisa gjërat e këqija janë lehtësisht të kapshme.

– Confucius

______________________________

Confucius (shqiptimi: Konfuçi) ishte mësues, politikanë dhe filozofë kinez, i cili jetoi prej vitit 551 deri në vitin 479, para lindjes së krishtit. Filozofia e tij e theksonte shumë moralin personal dhe politik, korrektësinë në mardhëniet shoqërore dhe drejtësinë e sinqeritetin.