SHARE

Gruaja që e përcjell turmën, zakonisht nuk mund të shkojë më larg se turma. Gruaj e cila ecën vetëm, e gjen veten në vende në të cilat nuk ka qenë asnjëherë më parë.

– Albert Einstein

Albert Einstein (14 masr, 1879 – 18 prill, 1955) ishte një teoricion gjerman i fizikës. Ai e zhvilloi teorin e përgjithshme të relativitetit. Në vitin 1921 ai i nderua me çmimin Nobel për fizikë.