SHARE

Shkenca pa religjionin është e çalë, religjioni pa shkencën është i verbër.

– Albert Einstein

Albert Einstein Albert Einstein (14 mars, 1879 – 18 prill, 1955) ishte një teoricien gjerman i fizikës. Ai e zhvilloi teorinë e përgjithshme të relativitetit. Në vitin 1921 ai u nderua me çmimin Nobel për fizikë, për zbulimin e ligjit të efektit të foto – elektrikut, hap ky shumë i rëndësishëm për evoluimin e teorisë kuantike.