SHARE

Çdo njeri është krijesë e kohës në të cilën jeton dhe pak janë të aftë të ngrihen mbi idetë e kohës.

– Voltaire

François-Marie Arouet i njohur ndryshe si Voltaire, lindi në Paris më 21 nëtor, 1694. Ai ishte shkrimtar i madh francez, historian dhe filozof, i njohur për sulmet e tij kundër Kishës Katolike, dhe për përkrahjen e lirisë fetare, lirinë e shprehjes dhe ndarjen e kishës nga shteti. Vdiç në Francë, më 30 may, 1778