SHARE

Dështimi është vetëm mundësia që të fillohet prap më mençurisht.

– Henry Ford

Henry Ford (30 qershor, 1863 – 7 prill, 1947) ishte industrialist amerikan dhe themelues i “Ford Motor Company” dhe sponzorizues i zhvillimit të linjave të montimit për prodhimin masiv. Edhe pse Ford nuk e zbuloi makinën e as linjat e montimit, ai e zhvilloi dhe e fabrikoi mankinën e parë, cilën amerikanët nga shtresa e mesma mund ta përballonin financiarisht.