SHARE

Shumë mbretër në një ushtri, mund ta shkatërrojnë atë.

– Hommer

Homer është emri të cilin i’a atribuojnë grekët e lashtë autorit pothuajse legjendar të dy poemave epike, “Iliada” dhe “Odisea”, të cilat janë veprat kryesore të literaturës greke. Shumica tregojnë se ai ishte një poet i verbër nga Ionia, një regjion qëndror bregdetar në Anatoli, Turqia në ditët e sotme. Pyetja Homerike se nga kush, kur, ku dhe nën çfarë rrethana është shkruar “Iliada dhe Odisea”, vazhdon edhe sot të diskutohet.