SHARE

Secila dashuri, sado qiellore të duket, rrënjët e saj i ka në instiktin seksual.

– Arthur Schopenhauer, “Metafizika e dashurisë”

Arthur Schopenhauer (22 shkurt, 1788 – 21 shtator, 1860) ishte filozof gjerman. Ai më së shumti është i njohur për veprën e tij të famshme “Bota si vullnet dhe përfaqësim”, e cila ishte botuar në vitin 1818. Shkrimet e tij mbi estetikën, moralin dhe psikologjinë ushtruan ndikim të rëndësishëm mbi mendimtarët dhe artistët e shekullit XIX dhe XX.