SHARE

Për të vënë rregull në botë, ne fillimisht duhet të vëjm rregull në kombin tonë; Për të vënë rregull në kombin tonë ne fillimisht duhet të vëmë rregull në familjen tonë; Për të vënë rregull të familjen tonë ne fillimisht duhet ta kultivojmë jetën tonë personale; ne së pari duhet ti vendosim drejt zemrat tona.

– Confucius (551 – 479 para lindjes së krishtit)