SHARE

Edhe revolucionari më radikal do të bëhet konservartor ditën pas revolucionit.

– Hannah Arendt

Johanna “Hannah” Arendt (14 tetor, 1906, Hanover – 4 dhjetor, 1975, New York City) ishte hebreje Gjermane dhe teoriciene politike në amerik. Ajo iku nga Europa gjatë Holokaustit dhe u bë qytetare amerikane. Veprat e saj kanë të bëjnë me natyrën e pushtetit dhe subjektet e politikës, demokracinë e drejtëpërdrejtë, autoritetin dhe totalitarizmin.