SHARE

Sekreti i përsosmërisë intelektuale qëndron tek shpirti kritik; ky është shpirti i pavarur dhe kjo dërgon në vështirësi të cilat duhet të dëshmojnë se janë të pakapërcyeshme për cilindo llojë të autoritarizmit.

Autoritarët në përgjithësi i zgjedhin ata që binden, ata që besojnë, ata që i përgjigjen influencës së tyre. Por duke e bërë këtë, ata janë të detyruar ti zgjedhin mediokrët.

Prandaj autoriteti i përjashton ata që revoltohen, ata që dyshojnë, ata që guxojnë ti rezistojnë influencës së tij.

Kurrë një autoritet nuk mund ta pranoj se guximi intelektual d.m.th. ata që guxojnë ta kundërshtojnë hapur atë, mund të jenë tipat më të vlefshëm.

Karl R. Popper, “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj, volumi i parë”