SHARE

Miqësia e vërtetë mund të ekzsitojë vetëm mes të barabartëve.

– Plato

Plato (424/423 – 348/347 para lindjes së krishtit) ishte filozof antik grek dhe themelues i Akademisë së Athinës, institucionit të parë të shkollimit të lartë në botën perëndimore. Ai ishte njëra ndër firgurat kryesore në zhvillimin e filozofisë, në veçanti të asaj perëndimore. Për dallim nga filozofët e tjerë bashkëkohorë, veprat e tij kanë mbijetuar për 2.400 vjet.