SHARE

Unë nuk pretendoj se jam në gjendje ta dëshmojë se nuk ka Zot. Unë njësoj nuk mund ta dëshmoj se Satani është vetëm një trillim. Zoti i krishter mund të ekzistojë; gjithashtu edhe Zotat e Olimpit, ose të Egjiptit të vjetër dhe të Babilonisë. Por asnjëra nga këto hipoteza nuk është më e mundëshme se sa çdo hipotezë tjetër: ato shtrihen jashtë fushës së njohjeve tona të mundëshme, prandaj nuk ekziston asnjë arsye për ta përfillur ndonjërën prej tyre.

– Bertrand Russell