SHARE

Njeriu që punon për të tjerët, pa ndonjë motiv vetiak, në realitet i bënë mirë vetes.

– Ramakrishna – (1836 – 1886) ishte një Yogi dhe mistik Indian i shekullit të XVIII-të. Ai ishte i dhënë pas ngazëllimit spiritual që nga mosha e re, duke u ndikuar nga tradita të ndryshme religjioze. Admirimi për të në elitat e Bengalit, dërgoi deri tek formacioni “Misioni Ramankrishta”, i cili arriti të ushtroj ndikim në të gjithë botën për shpërndarjen e Hinduizmit modern.