SHARE

Shok të mirë, libra të mira dhe ndërgjegje të pastërt. Kjo është jeta ideale.

– Mark Twain – Samuel Langhorne Clemens i njohur si Mark Twain ishte shkrimtar, publikues, ligjërues dhe ndërmarrës amerikan. U lind më 30 nëntor, 1835 në Missouri dhe vdiq 21 prill, 1910 në Connecticut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mes shumë novelave të tij, më të njohurat janë “The adventures of Tom Sawyer (1876)”, “Adventures of Huckleberry finn (1885)” etj.