SHARE

“Pikëllimi jep thellësi, lumturia jep lartësi. Pikëllimi jep rrënjë, lumturia jep degë. Lumturia është sikur një Lis që ngjitet lartë në qiell dhe pikëllimi është sikur rrënjët që shkojnë posht në thellësi të tokës.

Të dyja janë të nevojshme dhe sa më lartë që shkon Lisi, aq më thellë i shkojnë rrënjët, njëkohësisht. Sa më i madh lisi, aq më të mëdha do të jenë rrënjët e tij.

Në fakt, këto janë gjithmonë në proporcion. Ky është balanci.”

Osho