SHARE

Unë jam për të vërtetën, pavarësisht kush e thotë atë. Unë jam për drejtësi, pavarësisht kush është pro apo kundër saj. Sëpari, unë jam qënje njerëzore dhe duke qenë i tillë, për këdo dhe çkado që i sjell dobi njerëzimit si të tërë.

– Malcolm X (1925 – 1965) – ishte një mysliman Afrikano – Amerikan aktivist i të drejtave njerëzore. Në veçanti ai i ishte i njohur si avokues i të drejtave të njerëzve me ngjyrë.