SHARE

Fillimi i gjithë dashurisë është vullneti për ti lënë ata që i duam të jenë plotësisht vetvetja.

Nëse në dashurinë ndaj tyre, ne nuk e dashurojmë atë që ata janë, por vetëm potencialin e ngjashmërisë me neve, atëherë ne nuk i dashurojmë ata, por ne e dashurojmë vetëm reflektimin e vetes tonë që e gjejmë tek ata.

Thomas Merton, “No Man Is an Island”