SHARE

“Secili budalla i mjerë, i cili s’ka asgjë për të cilën mund të ndihet krenar, si burim të fundit të krenarisë e përvetëson krenarin për kombin të cilit i përket; ai është i gatshëm dhe i lumtur ti mbrojë të gjitha fajet dhe budallallqet e veta, me dhëmb e me thonjë, në mënyrë që ta kompenzojë veten për inferioritetin e vetë.”

Arthur Schopenhauer, “Ese dhe Aforizma”