SHARE

Toleranca e pakufizuar mund të dërgoj tek zhdukja e tolerancës. Nëse ne e zgjerojmë tolerancën e palimituar madje edhe tek ata që janë jo-tolerant, nëse ne nuk jemi të përgaditur që një shoqëri tolerante ta mbrojmë nga sulmet e furishme të jo-tolerantëve, atëherë toleranti do të shkatërrohet dhe bashkë me të edhe toleranca.

– Karl R. Popper, “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj”