SHARE

Ne të gjithë e kemi vetëm një jetë për ta jetuar, një hije kalimtare në gjithë këtë univers të gjerë, në të cilin ne e kemi mundësin të arrijm gjithçka. Po, gjithçka. Por a jemi në të aftë ti caktojmë prioritetet dhe të i’a kushtojmë kohën më të vlefshme gjërave që vërtetë kanë rëndësi për ne? Në këtë video, ne ju paraqesim një mësim nga një klasë e filozofisë, i cili na mëson se si duhet ta ndajmë kohën fillimisht për gjërat të cilat janë vërtetë të rëndësishme për ne.