SHARE

Nëse kërkoni për të vërtetën, në fund ndoshta mund ta gjeni rehatin; nëse kërkoni për rehati, ju nuk do ta gjeni as atë e as të vërtetën, por vetëm lajka dhe në fund, dëshpërim.

– C.S. Lewis (1898 – 1963) ishte novelist britanik, poet, akademik, kritik letrar, eseist dhe lektor. Ai kishte pozita akademike në Universitetin e Kambrixhit dhe atë të Oxfordit. Leëis më së shumti është i njohur për veprat e tij të kategorisë triller. Veprat e tij janë përkthyer në 30 gjuhë dhe janë shitur në miliona kopje.