SHARE

Mënyra më e pabesë për ta dëmtuar një kauzë është mbrojtja e qëllimshme e saj me argumente të gabuara.

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) – ishte filozof, kritik kulturor, poet dhe studiues i filozofis greke. Në moshën 24 vjeçare ai kishte arritur të bëhej drejtues i departamentit të filologjisë klasike në Universitetin e Bazelit, në vitin 1869. Puna e tij ka ushtruar një ndikim të thellë në filozofinë perëndimore.