SHARE

Mos e trajnoni një fëmijë të mësojë me forcë ose vrazhdësi, por drejtojeni deri tek njohja përmes asaj që e argëton mendjen e tij, sepse në këtë mënyrë ju do të keni më shumë mundësi ta zbuloni me saktësi, aftësin e veçantë të gjenialitetit të secilit.

-Plato (424/423 – 348/347 para lindjes së krishtit) – ishte filozof antik grek dhe themelues i Akademisë së Athinës, institucionit të parë të shkollimit të lartë në botën perëndimore.