SHARE

Vetmia nuk vjen kur dikush nuk ka njerëz të tjerë afër, por nuk është në gjendje të komunikojë me të tjerët për gjërat të cilat atij i duken të rëndësishme, ose duke i mbajtur disa pikëpamje, të cilat për të tjerët janë të papranueshme.

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) ishte psikiatër dhe psikoanalist zvicërran, i cili e themeloi psikologjinë analitike. Puna e tij nuk kishte ndikim vetëm në psikiatri, por gjithashtu edhe në antropologji, arkeologji, letërsi, filozofi dhe në studime të tjera religjioze.