SHARE

Unë jam i vetmuar në mes të këtyra zërave të arsyeshëm dhe të lumtur. Të gjitha këto krijesa e shpenzojnë kohën e tyre duke shpjeguar dhe duke e kuptuar me lumturi se ata pajtohen me njëri tjetrin. Në emër të Parajsës, pse është kaq e rëndësishme të mendohen gjërat e njejta nga të gjithë?

Jean Paul Sartre, “Neveria” – është novel filozofike nga filozofi ekzistencialist Jean Paul Sartre, e publikuar për herë të parë në vitin 1938. Kjo është vepra e parë e Sartrit dhe sipas mendimit të tij, vepra më e mirë.