SHARE

Ju nuk ta masni dashurin e ndërsjellë të dy qënjeve njerëzore, nga numri i fjalëve që ata i shkëmbejnë.

Milan Kundera (1929) është shkrimtar Çek i cili iku në ekzil në Franc në vitin 1975, librat e të cilit ishin të ndaluara në Çeko-Sllovakin e para revolucionit të Kadifenjtë. Ai e sheh veten si një shkrimtar francez dhe insiston se veprat e tij duhet të studiohen si letërsi francize.