SHARE

Nëse dikush vetëm dëshiron të jetë i lumtur, kjo do të arrihej shumë lehtë; mirëpo ne dëshirojmë të jemi më të lumtur se njërzit e tjerë dhe kjo gjithmonë është e vështirë sepse neve të tjerët gjithmonë na duken më të lumtur se sa që në të vërtetë janë.

Montesquieu (1689 – 1755) ishte avokat francez, njeri i letrave dhe filozof politik, i cili jetoi gjatë përiudhës së Iluminizmit.