SHARE

“Religjioni është tentimi për ta marrë kontrollin mbi botën ndijimore, në të cilën ne jemi të vendosur, përmes “botës së dëshiruar”, të cilën ne e kemi zhvilluar brenda vetes si rezultat i nevojave tona biologjike dhe psiqike.

Por ai nuk mund ta arrijë këtë. Doktrinat e religjionit mbartin me vete vulën e kohës në të cilën janë krijuar, ditët injorante të fëmijërisë së racës njerëzore. Ngushëllimet e tij nuk meritojnë besim.

Urdhërat e tij moral, tek të cilët religjioni tenton ta jap peshën e tij, kërkojnë edhe disa themele të tjera, pa të cilat shoqëria njerëzore nuk mund të bëjë dhe është e rrezikshme ti lidhim besimet tonë tek ato themele pa besimin religjioz.

Nëse dikush tenton ta vendos tek religjioni vendin e tij në evoluimin njerëzor, nuk duket të jetë shumë një përvetësim i qëndrueshëm, si një paralele me neurozën tek e cila individët e civilizuar duket të kalojnë përgjatë rrugës së tyre nga fëmijëria tek pjekuria.”

Sigmund Freud, “Moses and Monotheism”