SHARE

Dashuria është e përjetshmë – aspekti mund të ndryshojë, por jo esenca. Ekziston dallimi i njejtë tek një person para dhe pasi të dashurohet, ashtu sikur një llamb e fikur dhe një që është e ndezur. Llamba ishte aty dhe ishte një llamb e mirë, por tani shpërndan edhe dritë dhe ky është funksioni real i saj.

Edhe dashuria e bënë njeriun më të qetë për shumë gjëra, e në këtë mënyrë, dikush bëhet më i përshtatshëm për punën e vet.

Vincent Van Gogh