SHARE

Atëherë kur dy njerëz janë nën ndikimin e pasionit më të dhunshëm, më të marrë, më mashtrues dhe rastësor, atëherë atyre u kërkohet të betohen se do të mbesin në mënyrë të vazhdueshme në atë gjendje ngazëllyese, jo normale dhe lodhëse, deri sa vdekja ti ndajë.

George Bernard Shaw, “Getting Married” është një dramë e cila për herë të parë performoi në vitin 1908. Kjo dramë e analizonte dhe e satirizonte statusin e martesës në kohën e Shaw, me një fokus të veçantë në nevojën për liberalizimin e ligjit për martesat.