SHARE

Koha e juaj është e limituar, prandaj mos e humbisni atë duke e jetuar jetën e dikujt tjetër. Mos u bllokoni nga dogma – e cila do të thotë ta jetosh jetën nga rezultatet e mendimit të dikujt tjetër. Mos e lejoni zërin e opinionit të të tjerëve ta mbysë zërin tuaj të brendshëm. Dhe më e rëndësishmja, guxo ta ndjekësh zemrën dhe intuitën tënde. Këto veq se e din se çka dëshiron ti vërtetë të bëhesh. Çdo gjë tjetër është dytësore.

Steve Jobs