SHARE

Nuk doja të thoja se konservativët në përgjithësi janë budallenjë; doja të thoja se personat budallenjë në përgjithësi janë konservativ.

John Stuart Mill 1806 – 1873 ( gjatë debatit parlamentar me kryeministrin konservativ John Pakington, 31 maj, 1866) Ai ishte filozof, politikan dhe shërbyes civil. Mill konsiderohet si njëri ndër mendimtarët më me ndikim në historinë e liberalizmit dhe shpesh është quajtur si filozofi anglisht folës më me ndikim në shekullin e XIX.