SHARE

Është injoranca ajo që e sjell sigurin më shpesh se sa njohja; janë ata që dijnë pak, e jo ata që dijnë shumë, të cilët aq pozitivisht pohojnë se ky ose ai problem nuk do të zgjidhet kurrë nga shkenca.

Charles Darwin, “The Descent of Man and Selection in Relation to Sex” është një libër i publikuar për herë të parë në vitin 1871, i cili përqendrohet tek teoria e evolucionit, teori kjo për evolucionin njerëzor dhe detaje të kësaj teori për zgjedhjen seksuale, një formë biologjike e adaptimit biologjik, e veçantë nga zgjedhja natyrale.