SHARE

“Ky është sekreti i thjeshtë i lumturisë: Çfardo që jeni duke bërë, mos e lejoni të kaluarën ta lëvizë mendjen tuaj dhe mos e le as të ardhmen të ju shqetësojë, sepse e kaluara nuk është më ndërsa e ardhmja nuk është ende.

Të jetosh në kujtime, të jetosh në imagjinatë, është të jetosh në jo-ekzistencialen, dhe kur ju jeni duke jetuar në jo-ekzistencialen, ju jeni duke e humbur atë që është ekzistenciale.

Natyrisht, ju do të bëheni i mjerë, sepse ju do ta humbni të gjithë jetën.

Osho