SHARE

“Çkado që bëni, ju duhet guximi. Çfardo rruge që e zgjedh për ta ndjekur, do të ekzistojnë gjithmonë disa për të të thënë se ti je gabim.

Ekzistojnë gjithmonë vështirësi të cilat tentojnë të ju provokojnë mendimin se kritikët e juaj kanë të drejtë. Për ta skicuar një rrugë – veprim dhe pastaj për ta ndjekur atë deri në fund, kërkon guximin e njejtë sikur të një ushtari.

Paqja i ka fitoret e veta, por ajo ka nevojë për burra dhe gra të guximshme për ti fituar ato.”

Ralph Waldo Emerson