SHARE

Ajo që njeriu superior e kërkon është brenda vetes së tij, ajo që njeriu i vogël e kërkon është tek të tjerët.

Confucius (shqiptimi: Konfuçi) ishte mësues, politikanë dhe filozofë kinez, i cili jetoi prej vitit 551 deri në vitin 479, para lindjes së krishtit. Filozofia e tij e theksonte shumë moralin personal dhe politik, korrektësinë në mardhëniet shoqërore dhe drejtësinë e sinqeritetin. Parimet e Konfuçit kishin një bazament në besimin dhe traditën e përbashkët kineze.