SHARE

Veprimi jo gjithmonë mund ta sjell lumturinë, mirëpo nuk mund të ketë lumturi pa veprim.

William James (1842 – 1910) ishte filozof amerikan dhe psikolog, i cili ishte i trajnuar gjithashtu edhe për fizicien. Ai ishte mësuesi i parë që ofroi një kurs psikologjie në Amerikë. James ishte njëri ndër mendimatrët kryesorë të fund – shekullit XIX-të dhe nga shumë konsiderohet si filozofi më me ndikim që ndonjëherë amerika e krijuar.