SHARE

Nëse jetoni mjaftueshëm gjatë, ju do ta shihni se secila fitore kthehet në humbje.

Simone de Beauvoir (1908 – 1986) ishte shkrimtare franceze, intelektuale, filozofe ekzistencialiste, aktiviste politike dhe feministe. Edhe pse ajo nuk e konsideronte veten një filozofe, ajo pati ndikim të rëndësishëm në ekzistencializmin feminist dhe në atë teorik. Ajo është e njohur për traktatin e saj “The second sex”, të publikuar në vitin 1949.