SHARE

Vetëm këta dy lloj njerëzish mund ta arrijnë vet – njohjen: ata të cilët nuk janë të ngarkuar me mësime të shumta, ose thënë më ndryshe, mendjet e atyre që nuk janë të mbi – ngarkuara me mendime të huazuara nga të tjerët; dhe ata të cilët, pasi i studiojnë të gjitha shkrimet dhe shkencat, arrijnë ta kuptojnë se nuk din asgjë.

Ramakrishna, “Sayings of Sri Ramakrishna”