SHARE

Ne vdesim tek njëri – tjetrin çdo ditë. Ajo që e dijm për njerëzit e tjerë është vetëm kujtesa e jonë nga momentet gjatë të cilave ne i kemi njohur ata. Por ata kanë ndryshuar që prej atëherë. Pretendimi se ne dhe ata jemi të njejtë, është një marrëshveshje shoqërore e dobishme dhe e favorshme e cila ndonjëherë duhet të thyhet, sepse ne duhet gjithashtu ta kujtojmë se në secilin takim ne jemi duke e takuar një të huaj.

T.S. Eliot, “The Cocktail Party”