SHARE

Në një vend të qeverisur mirë, varfëria është diçka prej së cilës duhet pasur turp. Në një vend të qeverisur keq, pasuria është diçka prej së cilës duhet pasur turp.

Confucius (shqiptimi: Konfuçi) ishte mësues, politikanë dhe filozofë kinez, i cili jetoi prej vitit 551 deri në vitin 479, para lindjes së krishtit. Filozofia e tij e theksonte shumë moralin personal dhe politik, korrektësinë në mardhëniet shoqërore dhe drejtësinë e sinqeritetin. Parimet e Konfuçit kishin një bazament në besimin dhe traditën e përbashkët kineze.