SHARE

Një njeri i mençur nuk bënë gabime. Veprimet e tij të gabueshme janë të vullnetshme dhe janë porta të zbulimit.

James Joyce (1882 – 1941) ishte poet dhe novelist irlandez. Ai kontriboi në avantgarden moderne dhe është i njohur si njëri ndër autorët më të rëndësishëm dhe më me ndikim, në shekullin e XX-të. Joyce më së shumti është i njohur për “Ulysses”, një vepër në të cilën episodet e “Odisesë” së Homerit paralelizohen në një koleksion të stileve të kundërta letrare.