SHARE

“Një zemër nuk është e lidhur me tjetrën vetëm përmes harmonis. Ato, për më tepër, janë thellësisht të lidhura përmes plagëve të tyre. Dhimbja e lidhur me dhimbje, brishtësia e lidhur me brishtësin.

Nuk ka qetësi pa britmën e pikëllimit, nuk ka falje pa gjakderdhje, nuk ka pranim pa një rrugëtim nëpër humbjen e mprehtë. Kjo është ajo që qëndron tek rrënjët e harmonis së vërtetë.”

Haruki Murakami