SHARE

“Mos beso në diçka vetëm sepse ju e keni dëgjuar atë. Mos beso në diçka vetëm sepse është folur dhe përfolur nga shumë njerëz.

Mos beso në diçka vetëm sepse është gjetur e shkruar në librat religjioz. Mos beso në diçka vetëm mbi autoritetin e mësuesëve ose më të vjetërve. Mos beso në tradita vetëm sepse ato janë përcjellur nga shumë gjenerata.

Vetëm pas analizave dhe vrojtimeve, atëherë kur ju gjeni diçka e cila pajtohet me arsyen dhe është e favorshme për të mirën ose dobin e dikujt, atëherë pranojeni atë dhe jetoni sipas saj.

Gautama Buddha