SHARE

Ai e shikoi atë ashtu siç një mashkull mund ta shikonte një lule të cilën ai kishte këputur, në të cilën ishte e vështirë për të ta dallonte bukurinë, e cila e shtyri atë ta këpuste e në këtë mënyrë edhe ta shkatërronte atë.

Leo Tolstoy, “Anna Karenina” është Novel e cila u publikua në pjesë serike prej vitit 1873 deri 1877. Tolstoy pati përplasje me botuesin mbi disa qështje politike, të cilët ndodhën në pjesët e fundit të serive, përplasje të cilat ishin si rezultat i pikëpamjes negative të Tolstoyt rreth vullnetarëve Rusë, të cilët shkonin për të luftuar në Serbi. Si rrjedhim, shfaqja e parë e kompletuar e kësaj novele u bë në formën e librit, në vitin 1878.