SHARE

Fillimisht, burri tentoi që gruan ta bëjë pronë të veten dhe atëherë kur ajo është një pronë, ai e humb interesin. Ekziston një logjikë e fshehur në këtë qështje: i gjithë interesi i tij ishte posedimi; tani kur kjo përfundon, ai do të dëshironte të provonte ndonjë grua tjetër, në mënyrë që kalonte edhe njëherë nëpër këtë rrugën e posedimit.

Osho