SHARE

Masat asnjëherë nuk revoltohen duke bërë marrëveshje për këtë, e ata nuk revoltohen as sepse janë të shtypur. Në të vërtetë, për aq kohë sa ata nuk lejohen të kenë standarde të krahasimit, ata kurrë nuk do të jenë të vetëdijshëm se janë të shtypur.

George Orwell, “1984” – është novel e cila është publikuar në vitin 1949 dhe e cila e përshkruan një super-shtet të quajtur “Oqeania”, në një botë me luftëra të përhershme. Ky supershtet diktohet nga një regjim politik i quajtur Socializmi anglez, i cili në të vërtetë kontrollohet nga elita politike e një parti të brendshme, e cila e persekuton individualizmin dhe mendimin e lirë. E gjithë kjo tirani mbikqyret nga “Vëllau i Madh”, lideri i partisë për të cilin ushqehet një kult i madh i personalitetit.