SHARE

Ndriçimi është çlirimi i njeriut nga tutela e tij e vet – shkaktuar. Tutela është paaftësia e njeriut për ta përdorur arsyen pa direktivën e dikujt tjetër. Vet – shkaktimi është tutelë atëherë kur kauza e tij shtrihet jo mbi mungesën e arsyes, por mbi mungesën e vendosmërisë dhe guximit për ta përdorur atë pa ndonjë direktivë prej tjetërkujt. “Ke guximin ta përdorësh arsyen tënde”- kjo është moto e ndriçimit.

Immanuel Kant